AP klub je spolek, který vede děvčata k mažoretkovému sportu. Činnost spolku je zaměřena na organizaci tréninků, soustředění, soutěží a vystoupení mažoretek. K naplnění této činnosti spolek zejména:

zajištuje prostory a podmínky vhodné pro trénink gymnastické a taneční průpravy a nácvik skupinových choreografií

vede své členy ke zdravé soutěživosti, k získání speciálních znalostí a dovedností, k pocitu zodpovědnosti a dodržovánídobrých mravů

spolupracuje s jinými organizacemi zabývajícími se volnočasovou činností zaměřenou na mažoretkový sport

V posledních letech se počet členů pohybuje kolem 130.
Děvčata jsou rozdělena do šesti skupin podle věku:

Malenky
5-7 let
Miniapolenky
7-9 let
Apolenky
9-12 let
Teens
12-14 let
Top Teens
15-20 let
Výběr z bobulí
20-60 let