pátek 15. března 2019

Mistrovství Moravy

Již posedmé organizuje náš AP klub postupovou soutěž pro asociaci MAC. Přijďte se podívat v sobotu 13.4. 2019 na krásná soutěžní vystoupení mažoretek s náčiním baton i pom - pom. Budeme rádi, když nám pomůžete vytvořit tu správnou sportovní atmosféru.


pondělí 4. března 2019

Nejdůležitější informace z valné hromady


1. Valná hromada jednohlasně odsouhlasila, že výbor bude i nadále pracovat ve stávajícím složení - Mgr. Gabriela Maliková, Mgr. Martina Kročková, Daniela Němcová, Iva Krompolcová, Mgr. Jana Königová, Ing. Zuzana Křížová a Mgr. Marcela Křížová.
2. Výbor jednohlasně potvrdil ve funkci předsedy výboru Mgr. Marcelu Křížovou.
3. AP klub Brušperk bude v roce 2019 členem asociace MAC a IMC. V obou asociacích se zúčastní postupových soutěží.
4. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši, tzn. Malenky a Výběr z bobulí - 600 Kč/pololetí. Miniapolenky, Apolenky, Teens a TOP Teens - 1000 Kč/pololetí.
5. Půjčovné kozaček - 500 Kč/nové kozačky, 200 Kč/kozačky starší než 1 rok. Veškeré poplatky uhradit do 15.3.2019.
6. AP klub Brušperk bude pořádat pro asociaci MAC dne 13.4. 2019 Mistrovství Moravy. O soutěž je velký zájem.
7. Vyhlášení Mažoretky roku 2018

Kategorie junior: 1. místo - Markéta Babincová (686,75 bodů)
                            2. místo - Tereza Michálková (677,2 bodů)
                            3. místo - Kristýna Vantuchová (666,4 bodů)
                            4. místo - Eva Pomajbová (625,9 bodů)

Kategorie senior: 1. místo - Aneta Königová (908,95 bodů)
                             2. místo - Jana Přikrylová (693,05 bodů)
                             3. místo - Jana Viktorie Šimonová (692,65 bodů)
                             4. místo - duo Kateřina Vantuchová + Jana Novobilská (667,95 bodů)

sobota 16. února 2019

Poděkování děvčatům

Děkujeme děvčatům - Markéta Babincová, Karolína Suchá, Adéla Girgášová, Kateřina Trtíková, Anežka Pěluchová, Daniela Zborovská - za velmi vydařená  vystoupení v Domově pro seniory Ondráš a v Krmelíně pro Klub důchodců. Odvedly perfektní práci a postaraly se o další zviditelnění našeho klubu.

sobota 19. ledna 2019

Pozvánka na valnou hromadu

Srdečně zveme všechny členy a příznivce AP klubu na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 11.2. v 18:00 v restauraci U Hynečků.

Program:
1. Zahájení
2. Procedurální záležitosti - schválení programu a jednacího řádu VH, volba mandátové a  návrhové komise
3. Zpráva o činnosti AP klubu
4. Zpráva mandátové komise
5. Účetní uzávěrka za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
6. Členské příspěvky na rok 2019, plán akcí na rok 2019
7. Vyhlášení Mažoretky roku za rok 2018
8. Diskuze
10.Usnesení
11. Závěr

Přehled akcí na rok 2019


26.1. - vystoupení na plese Kabrioletů (TOP Teens + Teens - sóla, miniformace)

7.2. - vystoupení v Domově pro seniory Ondráš (Teens - sóla, miniformace)

14.2. - vystoupení pro Klub seniorů v Krmelíně (Teens - sóla, miniformace)

15.2. - vystoupení na plese SK Brušperk (TOP Teens miniformace, sóla, duo)

24.3. - Opavská růže (všechny skupiny kromě Bobulí)

13.4. - Mistrovství Moravy mažoretek v Brušperku (všechny skupiny)

17.4. - 20.4. - soustředění v hotelu Permoník - Nový Hrozenkov ( Apolenky, Teens, TOP Teens)

11.5. - 12.5. - semifinále Dubňany (Apolenky, Teens, TOP Teens)

25.5. - 26.5. - finále Přerov (všechny skupiny, kromě Malenek)

15.6. - 16.6. - Brno - Světový pohár (Apolenky, Teens, TOP Teens)

20.6. - "Závěrečná" - vystoupení všech skupin

15.8. - 18.8. - ME v Maďarsku - Györ - Apolenky, Teens, TOP Teens

7.9. - Den města Brušperka - vystoupení všech skupin

28.9. - 29.9. - Mezinárodní pohár Rusko, Petrohrad

čtvrtek 6. prosince 2018

PF 2019

Jako každý rok v předvánočním čase, zveme vás na Vánoční besídku zas a zase.
Všechny vás rádi uvidíme a vystoupením našich děvčat potěšíme... v úterý 18.12. od 17:15 v hale.